วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การนำคอมพิวเตอร์ ช่วยงานร้าน บัวทอง ไอ.ที. วังสะพุง จ.เลย

1.ช่วยบันทึกข้อมูลโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งวินโดว์ให้ลูกค้า
2.ช่วยในการบันทึกข้อมูลการรับซ่อมของลูกค้า
3.สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ต่าง ๆ
4.เสนอขายและรับซ่อมต่าง ๆ ผ่าน ทาง www. ของทางร้าน และประชาสัมพันธ์
5.ช่วยสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น